New York veya Londra'yıkeş federken İ ngilizce de öğrenin.

Akademisyenler ve politikaya yön verenler arasında belirli bir bağlam içerisinde öğrenmenin sınıf içerisinde öğrenmekten çok daha etkili olduğu yönünde giderek artan bir kabul söz konusu.  Aynış ekilde biz de Hi-New-York ve Hi-Londra'da, tutkulu bir ş ekilde bunu benimsedik.  Değerlerimiz merkezinde dilin kültüre açılan bir pencere olduğuna dair inancımız var, bu nedenle diğer İ ngilizce dil okullarının aksine, ilgi alanları çerçevesine yerleş en İ ngilizce derslerimiz, İ ngiliz dili sınıflarımızın "olsa iyi olur" anlayışından uzak, ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimize İ ngilizceyi onlar Matisse'ten esinlenerek kendi ş aheserlerini yaratırken veya adeta Victoria dönemine ait bir hizmetçi gibi yerleri temizlerken öğretiyoruz. 


Anadili İ ngilizce olan eğitmenlerimiz İ ngiliz dilinin dinleyerek kavranması ve sözlü yapısı üzerine odaklanır. Bu becerileri öğrencilerin kendi ülkelerinde edinmesi çok daha zor ve biz İ ngilizce tartış ma yürütme konusunda onlarıteş vik edebilmek için atölyelerden, turlardan ve Londra ve New York çevresindeki anıtsal mekanlarda yaptığımız etkileş imli aktivitelerden faydalanıyoruz. Bu motive edici fakat aynı zamanda doğal çevrede, öğrenciler tutukluk hallerinin üstesinden gelebilmeyi ve "denemeyi " öğreniyor. Öğrenciler önemli olanın iletiş im kurabilmek olduğunu öğreniyor.  Bizlerle birlikte edindiği deneyimlerden motive olarak birçok öğrencimiz sonrasında tekrar ve tekrar New York veya Londra'ya geliyor.

5-11 yaş ları arasındaki çocuklara yönelik derslerimiz, sınıf içindeki etkileş imli aktivitelerin ve aynı zamanda London Jungle ve Scientific New York gibi temalara sahip gezilerin bir araya getirilmesinden oluş maktadır. 12-18 yaş ları arasındaki gençlere yönelik olarak ise derslerimiz öncelikli olarak, her günün baş langıcında hazırlık yapmak ve söz konusu gezileri incelemek üzere sınıfta geçirilen zaman birlikte gezi temellidir.  Eş lik etmek isteyen yetiş kinler de London Highlights veya Family Day programlarına ya da sınıf temelli konuş ma sınıflarımıza veya özel derslerimize yazılabilirler. 

Edineceğiniz deneyimin tamamında New York veya Londra'yı avuçlarının içi gibi bilen çok dilli, çok kültürlü ekip üyeleri sizlere destek olacak.  New York veya Londra'da yaş amak onlar için bir tutku ve artık evleri olarak gördükleri bu ş ehirlere duyduklarısevgiyi paylaş mak konusunda ise son derece hevesliler.


Hem New York hem Londra’da kurslarımız Kış , Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde sizlerle.  Daha fazla bilgi almak için New York veya Londra’da bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sizinle tanış mak için sabırsızlanıyoruz!